Danışma Hattı

0262 349 349 9

İçme Suyu Arıtma

Ülkemizde içme ve kullanma suyu; insanların günlük faaliyetlerinde içme, yıkanma, temizlik ve bu gibi ihtiyaçları için kullandıkları, muhtevasında bulunması gereken özellikleri TS 266 ile belirlenmiş olan sulardır. İçme suyunda hastalık yapıcı hiçbir mikroorganizma bulunmamalı; klorür, sülfat, çinko, nitrit, kurşun gibi kimyasal maddeler belirlenen miktardan fazla olmamalı; renk, bulanıklık, pH istenen özelliklerde olmalıdır.       


Susuz hayat mümkün olamayacağı için içme ve kullanma suyu sürekli ve güvenli bir biçimde temin edilmesi ve su kaynakları korunması günümüzde büyük önem kazanmıştır. Yeryüzündeki sular da birbiriyle bağlantılı olduğundan herhangi bir bölgedeki kirlilik ekosistemdeki etkileşim aracılığıyla başka bir bölgeye de taşınmaktadır. Bu nedenle kullanıldıktan sonra atıksu adını alan su, birikinti ve kirlilik etkeni olmayacak, içme ve kullanma sularını kirletmeyecek biçimde çevreden uzaklaştırılmalıdır. İçme ve kullanma suyunun kalitesindeki bozulmalar çeşitli hastalıklara yol açabilmektedir. Bu yüzden içme suyunun belirli özelliklere sahip olması gerekiyor; bunları kısaca şöyle özetlenebilir; Hastalık yapıcı mikroorganizmalar içermemelidir. Kokusuz, renksiz, berrak ve içimi hoş olmalıdır. Sularda fenoller, yağlar gibi suya kötü koku ve tat veren maddeler bulunmamalıdır. Ne aşındırıcı olmalı, ne de taş yapmalıdır. Hidrojen sülfür, demir ve mangan gibi elementleri ihtiva etmemelidir.


Evsel kullanımlar da olsun endüstriyel kullanımlarda olsun genel olarak içme suyu cihazları bu sorunları ortadan kaldıracak şekilde tasarlanmalıdır. Bu arıtma işlemleri en küçük kapasiteden büyük endüstriyel kapasite içme suyu arıtma tesislerine kadar firmamız tarafından başarıyla uygulanmaktadır.