Danışma Hattı

0262 349 349 9

Gaz Klor Sistemleri

-Gaz Klor Sistemleri - AGT Capital Controls

  GAZ KLOR SİSTEMLERİ - AGT CAPİTAL CONTROLS

  Kapasite: 0.5-200 kg/saat

  Montaj Şekli: Tüp, duvar ya da zemine monte

  Malzeme: PVC, ABS

  Kontrol Şekli: Elle kapasite ayarlanarak ya da Harici sinyal ile otomatik

  Harici Sinyal Sağlayan Cihazlar: Bakiye klor analizörü, debimetre ya da kontrol panosundan kontrol

   

  Gaz Klorlama Sisteminin Avantajları

  Uzun süre depolanabilir.
  Elektriğe ihtiyaç duyulmadan çalıştırılabilir.
  İşletme maliyeti diğer dezenfektanlara göre daha düşüktür.
  Ticari kullanımı çok daha yaygın olan Hipoklorite alternatif olan gaz klor suya çözünmüş tuzların eklenmesine neden olmaz.

   

  Klor Gazının Kimyası

  Moleküler ağırlığı: 70.906 g/ mol

   

  Katı Fazı

  Erime noktası: -101C
  Füzyon noktası: 90.374 kJ/kg @ 1,013 bar

   

  Sıvı Fazı

  Yoğunluğu: 1562.5 kg/ m3 @1,013 bar
  Sıvı / gaz dengesi: 521 vol/vol @ 15C (59F)
  Kaynama noktası : -34.1 C @1.013 bar
  Buharlaşma noktası: 287.79 kJ/kg @1.013 bar
  Buhar basıncı: 6.95 bar @21C (70F)
  Kritik Sıcaklık: 144C
  Kritik Basınç: 77 bar

   

  Gaz Fazı
  Yoğunluğu: 3.71 kg/ m3 @kaynama noktası
  Yoğunluğu: 3.04 kg/m3 @15C
  Sıkıştırılabilme faktörü : 0.9867 @15C
  Özgül ağırlığı: 2.49 @21C ( Hava: 1)
  Özgül hacmi: 0.336 m3/kg @21C
  Isı kapasitesi: 0.033 kj/ mol.K @25C@lbar
  Viskozitesi: 0.0001245 Poise @0C
  Termal İletkenliği: 7.91 mW /m.K @0C
  Suda Çözünürlüğü: 4.61 vol/vol @0C
  1 m3 sıvı klor 15C sıcaklıktaki ortamda serbest kaldığında 521 m3 gaz klora dönüşür. Gaz klor 0.5 ppm üzerindeki konsantrasyonlarında toksik etki gösterir.

   

  GAZ KLOR SİSTEMLERİ - AGT CAPİTAL CONTROLS

  Standart bir gaz klor sistemi aşağıdaki bileşenlerden oluşmalıdır.

  * Klor Silindiri (50 kg ya da 960 kg lık basınçlı tüp)
  * Gaz Klor Kollektörü
  * Tank üzerindeki klor vanası
  * Esnek bağlantı
  * Kollektör üzerindeki klor vanası
  * Çekme çelikten kollektör
  * Kollektör sonu ısıtıcılı sıvı klor tutucu ve by-pass vanaları
  * Kollektör sonu izolasyon için küresel vana
  * Gaz klor filtresi ve by-pass vanaları
  * Manuel ya da elektrikli basınç düşürücü vana ve by-pass vanaları
  * Kontaklı ya da kontaksız gaz klora mukavim basınç göstergesi
  * Sistem otomatik yedekli ise hat değiştirme cihazı (vakum ile ya da basınç ile çalışan tip)
  * Vakum regülatörü (Duvara/ Zemine monte, vakum göstergeli, dahili ısıtıcılı sıvı klor tutucusu olan)
  * Manuel ya da Otomatik çalışan dozaj kontrol cihazı
  * Bakiye klor analizörü
  * Enjektör
  * Su basınçlandırma pompası
  * Gaz klor basınç ve vakum hattı
  * Su hattı
  * Vent hattı
  * Yangın yağmurlama sistemi
  * Gaz klor nötralizasyon sistemi ve vakum için fan
  * Havalandırma fanları ve panjurları
  * Gaz kaçak dedektörleri (her odaya en az 1, her kollektör için en az 1 adet)
  * Emniyet ekipmanları (operatörlerin kullanımı için)
  * Acil durum göz banyosu ve vücut duşu
  * Tüm sistem için kontrol panosu