Danışma Hattı

0262 349 349 9

Evsel Arıtma Cihazları

Evsel Atık sular; evler, siteler, konutlar, motel ve oteller gibi yerleşim birimlerindeki kullanım sonucu oluşan kirli sulardır.

Evsel atıksular, biyolojik proses olarak tabir ettiğimiz, mikroorganizmaların oksijen yardımıyla gerçekleşen doğal faaliyetlerinden oluşmaktadır. Mikroorganizmalar organik maddelerin üzerinde gelişir ve onları suda çözünmüş olan oksijeni kullanarak etkisiz mineral maddelere çevirir. Organik kirliliğin BOİ (Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı) olarak ölçülmesinin sebebi budur. Bu nedenle biyolojik arıtma tesisi, mikroorganizmaların yoğun üreme sistemleri olarak düşünülebilir, çünkü oksijenin ve birçok nütrientin yapay olarak eklenmesi sebebiyle büyük oranlarda çoğalmaları, kirletici organik maddenin doğal giderilme süresini hızlandırır. Aktif çamur olarak adlandırılan (bakteri kütlesi), mikro-organik kolonilerin kolay çökelebilir floklar halinde toplanmasından oluşur. Bu sebeple arıtılmış sudan kolaylıkla ayrılabilir ve arıtılacak suya kolaylıkla geri verilebilirler. Uzun havalandırma prosesinin diğer proseslerden farkı havalandırma kademesinin uzun süreli oluşudur. Bu sayede; arıtma veriminde artış (% 95’ e kadar ve daha fazlası) ve aktif çamurun oluşumunun daha iyi kontrol edilmesi gibi birçok avantajlar elde edilir. Sonuç olarak; atılacak çamur miktarı çok düşer. Üstelik, elde edilen çamur stabilize olmuş ve kokusuzdur.

Evsel atık suların dizaynında; başlıca kirletici parametreler olan AKM, BOİ , Azot , Fosfor miktarı dikkate alınmalıdır.
Yukarıdaki kriterlerin yanında, kullanım yerlerindeki kişi başına kullanılan su miktarı da çok önemli olmaktadır, İller Bankasının belirlediği kriterlere göre değerler aşağıdaki gibi alınmalıdır.