Danışma Hattı

0262 349 349 9

Dozaj Pompaları

-Dozaj Pompaları - AGT Dozaj Sistemleri

  DOZAJ POMPALARI - AGT DOZAJ SİSTEMLERİ

  AGT Klor Dozlama Üniteleri 4 çeşittir:

  * On-Off Kumandalı Dozaj Pompası: Hidrofor veya benzeri bir üniteden kontak almak suretiyle çalışır. Elektromanyetik pompa üzerinde bulunan ayar düğmesi ile dozaj debisi manuel olarak ayarlanır.

  * Debi Kontrollü Dozaj Ünitesi: Elektromanyetik oransal bir dozaj pompasına sahiptir. Bu dozaj pompa su hattına bağlanan ve belirli nitelikte sinyal veren su sayacından (debimetre) komut alarak hattan geçen debiye bağlı olarak dozajlama yapar.

  * pH Kontrollü Dozaj Ünitesi: Sensörü vasıtasıyla yaptığı ölçümde elde ettiği pH değerine bağlı olarak sahip olduğu elektromanyetik oransal pompa ile dozajlama yapar.

  * ORP Kontrollü Dozaj Ünitesi: Sudaki klor miktarını sensörü vasıtasıyla mV (milivolt) cinsinden ölçer. Ünite üzerinden ayarlanan değere bağlı olarak, klor miktarı ayarlanan değerin altına indiği anda sahip olduğu oransal pompa ile dozajlama yapar.