Danışma Hattı

0262 349 349 9

Su Sirkilasyon Devreleri

SU SİRKÜLASYON DEVRELERİ

CCM (KALIP SOĞUTMA DEVRESİ)

Isı Eşanjörü

Isı Eşanjörü farklı sıcaklıktaki iki veya daha çok akışkanın arasında ısı transferi sağlamak amacıyla geliştirilmiş sistemdir. Sistemin kullanım amacı bir akışkanın sıcaklığını arttırmak veya azaltmak amacıyla, farklı sıcaklıktaki bir akışkan ile temas olmaksızın ısı transferi sağlanmasıdır. Direkt Temaslı Isı Değiştiriciler iki farklı durumdaki (gaz-sıvı, katı-gaz, katı-sıvı) akışkanın birbiri ile doğrudan temas ettirerek ısı dengelenmesini sağlanır. Akışkan akışını pompa, fan veya kompresör ile hızlandırılarak zorlanmış bir ısı iletimiyle sağlanır. İndirekt temaslı ısı değiştiricilerde akışkanların ısı alışverişi sırasında karışması ara bir yüzey ile önlenerek soğuması sağlanır.

 

Yerinde Ölçüm Enstrümantasyonu

Sistemin çalışması esnasında, insan müdahalesi ihtiyacını ortadan kaldırmak veya sistemlerin çalışma kriterlerini uzaktan izlemek amacıyla kullanılan sistemlerdir. Ölçülmesi gerekli parametrelerin, yerinde ölçülerek operatör kontrol ekranı veya otomasyon sistemlerine iletimini sağlamak amacıyla sıcaklık, debi, basınç, iletkenlik vb. ölçüm enstrümanları kullanılır.

 

Otomatik Ters Yıkamalı Kum Filter

Kaliteli çelik üretiminde, soğutma suyunun kalitesi birinci derecede önem taşır. Soğutma suyunda bulunan partiküller, çeliği soğutmada kullanılan nozulları tıkayarak soğutma işlemini verimsiz kılar. Bu durum üretilen çeliğin kalitesini olumsuz etkiler ve sistemin bakıma alınmasını gerektirir ki, bu da üretimi kesintiye uğratarak ciddi bir ekonomik kayba neden olur. Otomatik kum filtreli yıkamalı filtreler soğutma suyundaki partiküllerin en uygun şekilde filtre edilmesini sağlayarak çelik endüstrisinde güvenli ve sürekli işletme koşullarının sağlanmasına olanak verir. Düşük basınçlı ve/veya yağlı suların filtrasyonu için özel olarak geliştirmiş olduğu yüksek enerjili geri yıkama sistemi ile demir çelik sektöründe bu konuda yaşanan sıkıntılara son derece etkin bir çözüm sağlamaktadır.

 

Kapalı Devre Sirkülasyon

- EAF soğutma devresi (ocak soğutma devrsi)
- LF soğutma devresi pompaları (Pota fırını) ladle furnace
- FTP soğutma devresi pompaları(Toz toplama)
- CCM kapalı üçüncül soğutma pompaları (Kütük )
- CCM kalıp ikincil soğutma devresi pomaları
- EAF&LF yardımcı soğutma devresi pompaları
- Oksijen fabrikası soğutma sistemi
    
Side Stream Kum Filtreleri

Kule ve havuzlar atmosfere açık olması sebebi ile zaman içerisinde havuzda ki AKM oranı yükselmekte ve su kalitesi bozulmakta. Bu sebep ile havuz içerisinde sürekli kapalı bir filtrasyon modeli ile su da oluşan akım giderilmektedir. Bu durum Blöf oranını azalttığı için su tasarrufu ile beraber makine ekipmanın korunması açısından son derece önemlidir.

 

CCM AÇIK DEVRE SOĞUTMA SİSTEMİ

Yıkama tünelli tufal çukuru
Kalıplardan çıkan metalin soğutulması sırasında ortaya çıkan tufallı suyun tekrar kullanıma sunulması maksadıyla toplandığı çukurdur. 
Kapan tip vinç mekanizmaları, 
Türbin tip transfer pompaları,
RCC durultucu tankları,
RCC durultucu tank derin sıyırıcıları,
RCC transfer pompaları, 
Kum filtreler,
Soğutma kuleleri,
Kum filter ters yıkama pompaları,
CCM sprey soğutucu pompaları,
CCM spreyidrofor pompaları, 
Çökeltim havuzları,
Filtrepres

 

E.M.S. SOĞUTMA SİSTEMİ

E.M.S. kapalı soğutma devresi pompaları

Demineralize su ünitesi

Filtrasyon işlemi ile içeriğindeki tüm tortu ve organik maddelerin giderilmiş olduğu suyun Sentetik reçineler vasıtasıyla tüm iyonlardan arınmasını sağlayan sistemledir. Bu sistemelerde anyonik, katonik ve mixbed reçineler kullanılır. Anyonik reçine ile su içerisindeki anyonlar (- yüklü iyonlar) sudan giderilirken, suya OH- iyonu eklenir. Katyonik reçine ile su içerisindeki anyonlar (- yüklü iyonlar) giderilirken, suya H+ iyonu eklenir.
Bu iki aşamadan sırasıyla geçirilen su, içeriğindeki tüm + ve - yüklü iyonlardan arındırılırken, suya eklenen H+ ve OH- iyonlarının birleşmesi ile de su üretimi sağlanmış olur.
Mixbed reçineli sistemlerde anyonik ve katyonik reçineler bir arada (karışık yatak halinde) kullanılır.
Mixbed reçineli system içerisinden su geçerken yine anyonik ve katyonik reçinelerden geçişi sırasında meydana gelen süreçler hakimdir.

Sıralı kolon ile mixbed kolonun farkı;

Mixbed kolonlu sistemlerde genellikle daha yüksek kalitede ama sıralı kolonlardan daha düşük kapasitede su elde edilmesini sağlar. İyon değiştirme işlemi çözülmüş iyon ya da mineraller bakımından (maksimum saflığı 13 megeom direncinde) son derece yüksek kalitede bir su elde edilmesini sağlayabilir. Mixbed kolondaki reçine tek kullanımlıktır. Zamanın da değiştirilmezse iyonların değişken seçiciliği nedeniyle belli kirletici madde düzeylerinin yükselmesine ve demineralize suya parçacıklar ve reçine taneleri eklenmesine yol açabilir.