Danışma Hattı

0262 349 349 9

Soğutma Kuleleri

SOĞUTMA KULELERİ

Soğutma kuleleri en basit anlamıyla, su ile soğutulan bir sistemde çevrilmekte olan suyun yüklendiği ısıyı sistemden uzaklaştırmak amacıyla kullanılan ünitedir. Soğutma işlemi sırasında sirküle edilmekte olan su boru hatları aracılığıyla, soğutma kulesi içerisine yönlendirilir. Isı transfer yüzeyini arttırmak amacı ile geniş yüzeylere yayılır ve bu yüzeyin üzerinden taze hava geçirilerek buharlaştırma yoluyla soğutma gerçekleştirilir. Soğuyan su kule alt kısmında bulunan havuzlarda toplanarak tekrar boru hatları ve pompalar aracılığıyla sisteme geri gönderilir. Soğutma kuleleri harcadıkları enerji itibariyle en ekonomik proses soğutma sistemleridir.

Soğutma kulelerinin kullanılması sayesinde;
- Düşük enerji sarfiyatlı soğutma gerçekleştirilir.
- Aynı su bir miktar bir miktar buharlaşma haricinde olduğu gibi kullanılarak tasarruf sağlanmış olur.
- İşletmenin yeraltı kaynak suyu veya şebeke suyu ihtiyacı minimum seviyeye iner.
- Düzenli soğutma rejimi ile üretim hatlarında kesintiler, hatalı üretimler ortadan kalkar.

 

Kule Gövdesi
Çalışma prensibi olarak Karşı ve çapraz akışlı, konstrüksiyon olarak ta CTP, betonarme, emprenyeli ahşap, paslanmaz çelik ve galvanizli çeliktir. Cam elyafı takviyeli polyester kulelerde (CTP) tüm taşıyıcı profiller, paslanamaz, çürümez, pultrize (çekme) CTP olup, bu profillerin çekme mukavemeti çelik malzeme mukavemeti kadardır. Çok yüksek kimyasal dayanıma sahiptir. Sıcak su boruları CTP, PVC, eliminator PVC V-bar dolgu kullanılabilmektedir. Bütün inşai tip kulelerde fan tahriki, tahrik mili ve redüktör vasıtasıyla olmakta ve bu sayede motor nemli hava akımının dışında kalmaktadır.

 

Sıcak su giriş ve dağıtım boruları
Termal performansın anahtar öğelerinden biri de dolguya göre adapte edilmiş optimum su dağıtım sistemidir. Su dağıtım sistemi, genel olarak her hücrede CTP ana kollektör ve PVC tali borulardan oluşmaktadır. -5o C nin altındaki sıcaklıklarda tali boru malzemesi olarak CTP tercih edilmektedir. Aynı zamanda proses suyunun kirli olduğu sistemlerde CTP den imal açık kanal sistemleri tercih edilmektedir. Kulelerin kullanıldığı fıskiyeler polipropilen malzemeden imal edilmekte olup, suyun dolgu malzemesi üzerine homojen bir şekilde yağmurlanmasını sağlamaktadır. Polipropilen fıskiyelerin çapları, tıkanma riskini azaltmak amacı ile geniştir. Fiskiyeler borulara adaptör vasıtasıyla, açık kanallara ise direk bağlanmaktadır.

 

Kule Dolgusu Ve Dolgu Desteği
Soğutma kuleleri, su ve havanın en uzun süre temasa geçerek, buharlaşma yoluyla ısının atmosfere atılmasını sağlarlar. Soğutma kulelerinde, işletmeden gelen sıcak su, dolgu katmanlarına çarparak daha küçük damlalara bölündüğünden, kullanılacak olan dolgunun tipi buharlaşmayı sağlayan önemli faktörlerden biridir. Kule malzemeleri içinde en basit olanı gibi görünse de, kule performansı ve verimliliğini etkileyen bir kule elemanıdır.

 

Kullanılan dolgu çeşitleri;

Sıçratma Tip Dolgular: İşletme suyunun çok kirli olduğu durumlarda idealdir. Zaman içinde tıkanma ve birikmeye neden olmaz. PP' den imal edilen bu dolgu tipi, sürekli çalışmada 80 ºC, kısa süreli çalışmalarda 90 ºC' ye kadar dayanır.

Film tipi dolgu (Film type): Aynı miktardaki boşluklarda daha etkili soğutma kapasitesi sağlar. Tıkanma problemlerini önleyecek dizaynları da uygulanabilir. Alttan destekli veya asılı tasarımları da mevcuttur. İşletme suyunun daha temiz olduğu işletmelerde tercih edilir.

Bigudi Tip Dolgu: PP' den (polipropilen) imal edilirler. Son yıllarda kulelerde sıklıkla bu tip dolgu kullanılmaktadır. İşletme suyunun kirli, yüksek sıcaklıklarda ve kireçlenmeye eğilimli olan işletmelerde tercih edilirler. Kolay kurulum ve yeniden kullanılabilmesi nedeniyle üretici firma ve işletmeler için maliyet avantajı sağlar. Isı transfer yüzeyi diğer dolgulara göre daha düşüktür.

 

Sürüklenme engelleyiciler
PVC malzemeden imal edilen sinusoidal dalga tip profil eliminetörler deşarj edilen havanın içindeki su damlacıklarını tutarlar. Bu sayede, dizayn noktasındaki sürüklenme kayıpları sürkülasyon suyunun % 2,02' sine indirilebilmektedir. Oldukça düşük sürüklenme kaybı değerlerine sahip olması ve düşük basınç kaybına sahip olmaları nedeniyle tercih edilen eliminatörlerden biridir. Bu tip eliminatörlerle sürüklenme kaybı kulenin dizaynına ve hava debisine bağlı olarak toplam su debisinin % 0,02 ve daha aşağı seviyelerine kadar indirilebilmektedir.

 

Fan ünitesi
Soğutma kulelerinin her hüceresine askıyal tip hava fanları kullanlmaktadır. Fan kanatları alimünyın ve CTP ekstrüzyon yöntemi ile üretilmektedir.
Fanlar; alüminyum veya CTP olmakta ve açıları ayarlanabilirdir. Sistem standart olarak titreşim şalterlerine sahiptir.
Fan bacaları, fanların maksimum düzeyde çalışabilmesini sağlayacak şekilde bacaları ağır ve federli el yatırması CTP segmanlardan oluşmaktadır. Bacaların deşarj ağzı silindirik veya yukarı doğru genişleyen formlardadır. Bu iki alternatifde  de kulenin içinde uygun hava akımı sağlanabilmesi için baca eteği genişleyen formda da imal edilebilir.