Danışma Hattı

0262 349 349 9

Elektrik ve Otomasyon


KİMYASAL DOZAJ ÜNİTELERİ

Kimyasal Şartlandırma Sistemleri

Suyun kullanılmakta olduğu tüm sistemler için, suyun temas ettiği yüzeylerde ısı, pH, iyon içeriği vb. etmenlerin etkisi altında, sudan kaynaklı problemlerin oluşumu kaçınılmazdır. Bu durum sistemlerin etkin kullanım ömrünü azaltmakta, iletme ve bakım maliyetlerini yükseltmekte ve beklenmedik arıza ve tıkanmalar sonucu anlık duruşlar yaşanması nedeniyle üretimin durmasına sebep olabilmektedir. Suyun sistemler üzerindeki bu türlü etkilerini ortadan kaldırabilmek ancak arıtma ve şartlandırma sistemleri vasıtasıyla mümkün olabilmektedir. Bu maksatla yapılan şartlandırma işlemleri suyun korozif etkisini azaltmak, hatlarda ve suyun geçtiği diğer bölgelerde kışırlamayı önlemek, suda bakteri ve yosun oluşumunu engellemenin yanı sıra, suyun agresif özelliğini elimine etmek amacıyla özel kimyasallar kullanılır. Bu kimyasallar, kazan suyu katkıları, soğutma suyu katkıları, reçine aktivatörleri, son gidericiler, pHdüşürücü, pH yükseltici, demir ve serlik giderici vb. Kimyasallardır.

 

Kimyasal Transfer Pompaları
Kimyasal stok tankında bekletilen kimyasalların kullanım yerine veya kimyasal hazırlama ünitelerine transferi amacı ile kullanılan pompalardır. Bu pompalar transfer edeceği kimyasalın cinsine göre, kimyasala dayanıklı ve genelde özel imalat pompalardır.

 

Analiz İstasyonu ve Kontrol Sistem Grubu
Şartlandırma sonrası suyun ulaştığı kalite değerlerinin ölçülebilmesi amacıyla uygulanan her türlü ölçüm ve kontrol ekipmanlarıdır. Bu sistemler suyun sıcaklığını, iletkenliğini, pH'ını ve birçok özelliğini ölçüp, kontrol merkezine veya otomasyon sistemine sinyal göndererek, suyun kalitesinin anlık takibi ve suyun sıcaklık, pH, iletkenlik vb. birçok parametresini belirlenen limit değerler aralığında kontrol altında tutabilen ünitelerdir.