Danışma Hattı

0262 349 349 9

Çevreye Duyarlılık

Çevreye duyarlılık ilkeleri arasında yer alan “sürdürülebilir bir dünya, gelecek nesillerin güvenle yaşayabileceği bir yaşam yaratabilmek” için hizmet ve faaliyetlerini sürdürüyor. Yaşamı mümkün kılan canlı ekosistemleri, suyu ve enerjiyi doğru yönetmek, korumak hepimizin üstlenmesi gereken ve büyük önem arz eden roller arasında yer alıyor. Doğanın dengesi şüphesiz ki tartışılmaz. Doğal kaynaklarımızın önemi göz önünde bulundurularak, biyolojik çeşitliliği yüksek olan alanlarda ekosistem ve çevre bilinci ile hareket etmemiz bir zorunluluk haline gelmeli. Bu kaynakları korumak, gelişimine destek olmak ve en önemlisi bilinçli tüketerek, çevreye değer kazandırmak önceliklerimiz arasındadır.